لطفا منتظر بمانید

مواد غذایی اصلی

 • تا %٢٢
ماکارونی فتوچینی آشیانه ای زرماکارون مخلوط سبزیجات با آرد سمولینا 500 گرم ماکارونی فتوچینی آشیانه ای زرماکارون مخلوط سبزیجات با آرد سمولینا 500 گرم
ماکارونی فتوچینی آشیانه ای زرماکارون مخلوط سبزیجات با آرد سمولینا ٥٠٠ گرم

Zar Macaron Fettuccine Pasta Nest Mixed Vegetables With Durum Wheat Semolina ٥٠٠gr

 • قیمت مصرف کننده :

  ٣,٥٠٠ تومان

  قیمت فن آسان :

  ٢,٧٤٣ تومان

 • تا %٢٢
ماکارونی فتوچینی آشیانه ای زرماکارون با آرد سمولینا 500 گرمی ماکارونی فتوچینی آشیانه ای زرماکارون با آرد سمولینا 500 گرمی
ماکارونی فتوچینی آشیانه ای زرماکارون با آرد سمولینا ٥٠٠ گرمی

Zar Macaron Fettuccine Pasta Nest With Durum Wheat Semolina ٥٠٠gr

 • قیمت مصرف کننده :

  ٣,٥٠٠ تومان

  قیمت فن آسان :

  ٢,٧٤٣ تومان

 • تا %٢١
ورمیشل پیچیده انسی 200 گرمی ورمیشل پیچیده انسی 200 گرمی
ورمیشل پیچیده انسی ٢٠٠ گرمی

NC MACARON Spiral Vermicelli ٢٠٠gr

 • قیمت مصرف کننده :

  ٢,٠٠٠ تومان

  قیمت فن آسان :

  ١,٥٧٦ تومان

 • تا %١٩
روغن زیتون فرابکر ویونی 500 میلی لیتر روغن زیتون فرابکر ویونی 500 میلی لیتر
روغن زیتون فرابکر ویونی ٥٠٠ میلی لیتر

Vioni Oliveail Extra Virgin ٥٠٠ml

 • قیمت مصرف کننده :

  ١٩,٥٠٠ تومان

  قیمت فن آسان :

  ١٥,٦٩٨ تومان

 • تا %١٩
لازانیا زرماکارون با آرد سمولینا 500 گرم لازانیا زرماکارون با آرد سمولینا 500 گرم
لازانیا زرماکارون با آرد سمولینا ٥٠٠ گرم

Zar Macaron Lasagna PreCooked Durum Wheat Semolina ٥٠٠ gr

 • قیمت مصرف کننده :

  ٤,٥٠٠ تومان

  قیمت فن آسان :

  ٣,٦٥٥ تومان

 • تا %١٧
شکلات صبحانه نوتلا آلمان 750 گرمی شکلات صبحانه نوتلا آلمان 750 گرمی
شکلات صبحانه نوتلا آلمان ٧٥٠ گرمی

nutella Allemagne ٧٥٠gr

 • قیمت مصرف کننده :

  ٣٨,٠٠٠ تومان

  قیمت فن آسان :

  ٣١,٣٦٠ تومان

 • تا %١٦
پاستا زرماکارون فرمی پیکولی با آرد سمولینا 500گرم پاستا زرماکارون فرمی پیکولی با آرد سمولینا 500گرم
پاستا زرماکارون فرمی پیکولی با آرد سمولینا ٥٠٠گرم

Zar Macaron Pasta with DURUM WHEAT SEMOLINA ٥٠٠gr

 • قیمت مصرف کننده :

  ٢,١٠٠ تومان

  قیمت فن آسان :

  ١,٧٦٩ تومان

 • تا %١٦
ماکارونی جامبو شلز زرماکارون با آرد سمولینا 500 گرم ماکارونی جامبو شلز زرماکارون با آرد سمولینا 500 گرم
ماکارونی جامبو شلز زرماکارون با آرد سمولینا ٥٠٠ گرم

Zar Macaron Conchiglioni Pasta large with Durum Wheat Semolina ٥٠٠ gr

 • قیمت مصرف کننده :

  ٥,٥٠٠ تومان

  قیمت فن آسان :

  ٤,٦١٣ تومان

 • تا %٢١
روغن زیتون فرابکر ویونی 250 میلی لیتر روغن زیتون فرابکر ویونی 250 میلی لیتر
روغن زیتون فرابکر ویونی ٢٥٠ میلی لیتر

Vioni Oliveail Extra Virgin ٢٥٠ml

 • قیمت مصرف کننده :

  ١١,٠٠٠ تومان

  قیمت فن آسان :

  ٨,٧٠١ تومان

 • تا %١٧
ماکارونی زرماکارون قطر1/5 با آرد سمولینا 500 گرم ماکارونی زرماکارون قطر1/5 با آرد سمولینا 500 گرم
ماکارونی زرماکارون قطر١/٥ با آرد سمولینا ٥٠٠ گرم

Zar Macaron Spaghetti ١.٥ DURUM WHEAT SEMOLINA ٥٠٠gr

 • قیمت مصرف کننده :

  ٢,٠٠٠ تومان

  قیمت فن آسان :

  ١,٦٦٨ تومان

 • تا %١٦
ماکارونی زرماکارون قطر2/5 با آرد سمولینا 500 گرم ماکارونی زرماکارون قطر2/5 با آرد سمولینا 500 گرم
ماکارونی زرماکارون قطر٢/٥ با آرد سمولینا ٥٠٠ گرم

Zar Macaron Spaghetti ٢.٥ DURUM WHEAT SEMOLINA ٥٠٠ gr

 • قیمت مصرف کننده :

  ٢,٠٠٠ تومان

  قیمت فن آسان :

  ١,٦٧٣ تومان

 • تا %١٥
اسپاگتی زرماکارون قطر 1/5 با آرد سمولینا غنی شده 500 گرمی اسپاگتی زرماکارون قطر 1/5 با آرد سمولینا غنی شده 500 گرمی
اسپاگتی زرماکارون قطر ١/٥ با آرد سمولینا غنی شده ٥٠٠ گرمی

Zar Makaron Enriched Spaghetti ١.٥ With Durum Wheat Semolina

 • قیمت مصرف کننده :

  ٢,١٠٠ تومان

  قیمت فن آسان :

  ١,٧٧٩ تومان

 • تا %١٦
ماکارونی زرماکارون قطر1/5 با آرد سمولینا 700 گرم ماکارونی زرماکارون قطر1/5 با آرد سمولینا 700 گرم
ماکارونی زرماکارون قطر١/٥ با آرد سمولینا ٧٠٠ گرم

Zar Macaron Spaghetti ١.٥ DURUM WHEAT SEMOLINA ٧٠٠ gr

 • قیمت مصرف کننده :

  ٢,٧٠٠ تومان

  قیمت فن آسان :

  ٢,٢٦٤ تومان

 • تا %١٠
نبات الماس شاخه زعفرانی 500 گرمی نبات الماس شاخه زعفرانی 500 گرمی
نبات الماس شاخه زعفرانی ٥٠٠ گرمی

Almas Saffron Candy ٥٠٠gr

 • قیمت مصرف کننده :

  ٧,٥٠٠ تومان

  قیمت فن آسان :

  ٦,٧٥٠ تومان

 • تا %١٥
پودر ژله فرمند با طعم پرتقال 100گرم با ویتامین C پودر ژله فرمند با طعم پرتقال 100گرم با ویتامین C
پودر ژله فرمند با طعم پرتقال ١٠٠گرم با ویتامین C

Farmand Orange Flavour JELLY POWDER With Vitamin C ١٠٠gr

 • قیمت مصرف کننده :

  ٢,٠٠٠ تومان

  قیمت فن آسان :

  ١,٦٩٦ تومان

 • تا %١٦
پاستا زرماکارون ماکارونی مخلوط سبزیجات با آرد سمولینا 500 گرم پاستا زرماکارون ماکارونی مخلوط سبزیجات با آرد سمولینا 500 گرم
پاستا زرماکارون ماکارونی مخلوط سبزیجات با آرد سمولینا ٥٠٠ گرم

Zar Macaron Vegetable Mix Pasta DURUM WHEAT SEMOLINA ٥٠٠ gr

 • قیمت مصرف کننده :

  ٢,٢٠٠ تومان

  قیمت فن آسان :

  ١,٨٥٤ تومان

 • تا %١٥
پودر ژله فرمند با طعم آلبالو 100گرم پودر ژله فرمند با طعم آلبالو 100گرم
پودر ژله فرمند با طعم آلبالو ١٠٠گرم

Farmand Sour Cherry Flavour JELLY POWDER ١٠٠ gr

 • قیمت مصرف کننده :

  ٢,٠٠٠ تومان

  قیمت فن آسان :

  ١,٦٩٦ تومان

 • تا %١٥
پودر ژله فرمند با طعم موز 100 گرم پودر ژله فرمند با طعم موز 100 گرم
پودر ژله فرمند با طعم موز ١٠٠ گرم

Farmand Banana Flavour JELLY POWDER ١٠٠gr

 • قیمت مصرف کننده :

  ٢,٠٠٠ تومان

  قیمت فن آسان :

  ١,٦٩٦ تومان

 • تا %١٥
رشته آشی انسی 500 گرمی رشته آشی انسی 500 گرمی
رشته آشی انسی ٥٠٠ گرمی

NC Macaron Pottage Macaroni ٥٠٠gr

 • قیمت مصرف کننده :

  ٣,٦٠٠ تومان

  قیمت فن آسان :

  ٣,٠٥٠ تومان

 • تا %١٧
آرد برنج ترخینه 200 گرمی آرد برنج ترخینه 200 گرمی
آرد برنج ترخینه ٢٠٠ گرمی

Tarkhineh Rice Flour ٢٠٠gr

 • قیمت مصرف کننده :

  ٣,٤٠٠ تومان

  قیمت فن آسان :

  ٢,٨٣٣ تومان

 • تا %١٦
ماکارونی مانا قطر 1/4 با آرد سمولینا 700 گرمی ماکارونی مانا قطر 1/4 با آرد سمولینا 700 گرمی
ماکارونی مانا قطر ١/٤ با آرد سمولینا ٧٠٠ گرمی

Mana Spaghetti ١/٤ With Durum Wheat Semolina ٧٠٠gr

 • قیمت مصرف کننده :

  ٢,٧٠٠ تومان

  قیمت فن آسان :

  ٢,٢٥٨ تومان

 • تا %١٦
پودر ژله فرمند آلوئه ورا با ویتامین 100C گرمی پودر ژله فرمند آلوئه ورا با ویتامین 100C گرمی
پودر ژله فرمند آلوئه ورا با ویتامین ١٠٠C گرمی

Farmand Aloe Vera Jelly Powder With Vitamin C

 • قیمت مصرف کننده :

  ٢,٠٠٠ تومان

  قیمت فن آسان :

  ١,٦٨٠ تومان

 • تا %١٦
پودر ژله فرمند آناناس با ویتامین 100C گرمی پودر ژله فرمند آناناس با ویتامین 100C گرمی
پودر ژله فرمند آناناس با ویتامین ١٠٠C گرمی

Farmand Pineapple flavour Jelly Powder With Vitamin C

 • قیمت مصرف کننده :

  ٢,٠٠٠ تومان

  قیمت فن آسان :

  ١,٦٨٠ تومان

 • تا %١٦
پودر ژله فرمند تمشک آبی 100 گرمی پودر ژله فرمند تمشک آبی 100 گرمی
پودر ژله فرمند تمشک آبی ١٠٠ گرمی

Farmand Blueberry flavour Jelly Powder

 • قیمت مصرف کننده :

  ٢,٠٠٠ تومان

  قیمت فن آسان :

  ١,٦٨٠ تومان