لطفا منتظر بمانید

نان

 • تا %٢٢
نان روستا نان آوران 250 گرمی نان روستا نان آوران 250 گرمی
نان روستا نان آوران ٢٥٠ گرمی

Nanavaran Roosta Bread ٢٥٠gr

 • قیمت مصرف کننده :

  ١,٥٠٠ تومان

  قیمت فن آسان :

  ١,١٦٣ تومان

 • تا %١٢
نان سوخاری دکتر تلاش حاوی آرد جو و شوید 400 گرمی نان سوخاری دکتر تلاش حاوی آرد جو و شوید 400 گرمی
نان سوخاری دکتر تلاش حاوی آرد جو و شوید ٤٠٠ گرمی

Dr.Talash Crispy Bread Barley and Dill ٤٠٠gr

 • قیمت مصرف کننده :

  ٧,٥٠٠ تومان

  قیمت فن آسان :

  ٦,٦٢٤ تومان

 • تا %١١
نان سوخاری تلاش حاوی شیره خرما 400 گرمی نان سوخاری تلاش حاوی شیره خرما 400 گرمی
نان سوخاری تلاش حاوی شیره خرما ٤٠٠ گرمی

Talash Crispy Bread Date Extract ٤٠٠gr

 • قیمت مصرف کننده :

  ٧,٩٠٠ تومان

  قیمت فن آسان :

  ٧,٠٢٢ تومان

 • تا %١٢
نان سوخاری دکتر تلاش حاوی آرد چاودار 400 گرمی نان سوخاری دکتر تلاش حاوی آرد چاودار 400 گرمی
نان سوخاری دکتر تلاش حاوی آرد چاودار ٤٠٠ گرمی

Dr.Talash Crispy Bread Rye Flour ٤٠٠gr

 • قیمت مصرف کننده :

  ٧,٥٠٠ تومان

  قیمت فن آسان :

  ٦,٦٢٤ تومان

 • تا %١٢
نان لواش خشک نان تلاش (نان چیپس) حاوی آرد جو و مالت 500گرمی نان لواش خشک نان تلاش (نان چیپس) حاوی آرد جو و مالت 500گرمی
نان لواش خشک نان تلاش (نان چیپس) حاوی آرد جو و مالت ٥٠٠گرمی

Talaash Bread Lavaash Bread Malt Extract and Barley ٥٠٠gr

 • قیمت مصرف کننده :

  ٦,٥٠٠ تومان

  قیمت فن آسان :

  ٥,٧٤١ تومان

 • تا %٩
نان نسیم پرونان نان آوران 230 گرمی نان نسیم پرونان نان آوران 230 گرمی
نان نسیم پرونان نان آوران ٢٣٠ گرمی

Nanavaran Pronan Nasim ٢٣٠gr

 • قیمت مصرف کننده :

  ٢,٥٠٠ تومان

  قیمت فن آسان :

  ٢,٢٧٦ تومان

 • تا %٩
نان گاتا کره ای نان آوران 230گرمی نان گاتا کره ای نان آوران 230گرمی
نان گاتا کره ای نان آوران ٢٣٠گرمی

Nanavaran Gata Buttery Flavor ٢٣٠gr

 • قیمت مصرف کننده :

  ٤,٠٠٠ تومان

  قیمت فن آسان :

  ٣,٦٤٠ تومان

 • تا %١٢
نان سوخاری تلاش حاوی میوه انجیر 400 گرمی نان سوخاری تلاش حاوی میوه انجیر 400 گرمی
نان سوخاری تلاش حاوی میوه انجیر ٤٠٠ گرمی

Talash Figs Crispy Bread ٤٠٠gr

 • قیمت مصرف کننده :

  ٩,٩٠٠ تومان

  قیمت فن آسان :

  ٨,٦٦٧ تومان

 • تا %١٠
نان مدیترانه ای نان آوران فاقد جوش شیرین 300 گرمی نان مدیترانه ای نان آوران فاقد جوش شیرین 300 گرمی
نان مدیترانه ای نان آوران فاقد جوش شیرین ٣٠٠ گرمی

Nanavaran Mediterranean bread ٣٠٠gr

 • قیمت مصرف کننده :

  ١,٥٠٠ تومان

  قیمت فن آسان :

  ١,٣٥٦ تومان

 • تا %١٠
نان لواش نان آوران 250 گرمی نان لواش نان آوران 250 گرمی
نان لواش نان آوران ٢٥٠ گرمی

Nanavaran Lavash Bread ٢٥٠gr

 • قیمت مصرف کننده :

  ١,٥٠٠ تومان

  قیمت فن آسان :

  ١,٣٥٦ تومان

 • تا %١٠
نان گاتا گردویی نان آوران نان گاتا گردویی نان آوران
نان گاتا گردویی نان آوران

Nanavaran Gata Nutty

 • قیمت مصرف کننده :

  ٥,٠٠٠ تومان

  قیمت فن آسان :

  ٤,٥٢٠ تومان

 • تا %١٠
نان جو پرونان نان آوران فراسودمند 280 گرمی نان جو پرونان نان آوران فراسودمند 280 گرمی
نان جو پرونان نان آوران فراسودمند ٢٨٠ گرمی

Nanavaran Barley Bread ٢٨٠gr

 • قیمت مصرف کننده :

  ٢,٨٠٠ تومان

  قیمت فن آسان :

  ٢,٥٢٠ تومان

 • تا %١٠
نان سوخاری تلاش حاوی سبوس فرآوری شده 400 گرمی نان سوخاری تلاش حاوی سبوس فرآوری شده 400 گرمی
نان سوخاری تلاش حاوی سبوس فرآوری شده ٤٠٠ گرمی

Talash Crispy Bread Wholemeal ٤٠٠gr

 • قیمت مصرف کننده :

  ٧,٥٠٠ تومان

  قیمت فن آسان :

  ٦,٧٢٥ تومان

 • تا %١٠
نان سوخاری تلاش حاوی شیره انگور 400 گرمی نان سوخاری تلاش حاوی شیره انگور 400 گرمی
نان سوخاری تلاش حاوی شیره انگور ٤٠٠ گرمی

Talash Crispy Bread Grape Extract ٤٠٠gr

 • قیمت مصرف کننده :

  ٨,٥٠٠ تومان

  قیمت فن آسان :

  ٧,٦٨٤ تومان

 • تا %٨
نان تست مخصوص پرونان نان آوران 720 گرمی نان تست مخصوص پرونان نان آوران 720 گرمی
نان تست مخصوص پرونان نان آوران ٧٢٠ گرمی

Nanavaran Special Toast Loaf ٧٢٠gr

 • قیمت مصرف کننده :

  ٤,٥٠٠ تومان

  قیمت فن آسان :

  ٤,١٢٥ تومان

 • تا %٨
نان تست مخصوص پرونان نان آوران 420 گرمی نان تست مخصوص پرونان نان آوران 420 گرمی
نان تست مخصوص پرونان نان آوران ٤٢٠ گرمی

Nanavaran Special Toast Loaf ٤٢٠gr

 • قیمت مصرف کننده :

  ٣,٠٠٠ تومان

  قیمت فن آسان :

  ٢,٧٥٠ تومان

 • تا %١٠
نان سوخاری تلاش حاوی سبوس با دارچین 400 گرمی نان سوخاری تلاش حاوی سبوس با دارچین 400 گرمی
نان سوخاری تلاش حاوی سبوس با دارچین ٤٠٠ گرمی

Talash Cinnamon Crispy Bread ٤٠٠gr

 • قیمت مصرف کننده :

  ٨,٥٠٠ تومان

  قیمت فن آسان :

  ٧,٦٣٢ تومان

 • تا %٨
نان حجیم با تزیین کنجد هات داگ نان آوران 2عددی 200 گرمی نان حجیم با تزیین کنجد هات داگ نان آوران 2عددی 200 گرمی
نان حجیم با تزیین کنجد هات داگ نان آوران ٢عددی ٢٠٠ گرمی

Nanavaran Hot Dog Buns ٢٠٠gr

 • قیمت مصرف کننده :

  ٢,٠٠٠ تومان

  قیمت فن آسان :

  ١,٨٣٢ تومان

 • تا %٨
نان تست طلایی سه نان 530 گرمی نان تست طلایی سه نان 530 گرمی
نان تست طلایی سه نان ٥٣٠ گرمی

Cenan Golden Toast ٥٣٠gr

 • قیمت مصرف کننده :

  ٣,٥٠٠ تومان

  قیمت فن آسان :

  ٣,٢١٢ تومان

 • تا %١٢
بروتشن شکلات سه نان 100 گرمی بروتشن شکلات سه نان 100 گرمی
بروتشن شکلات سه نان ١٠٠ گرمی

Cenan Chocolate Broetchen ١٠٠gr

 • قیمت مصرف کننده :

  ١,٠٠٠ تومان

  قیمت فن آسان :

  ٨٨٠ تومان

 • تا %١٢
نان گردو و کشمش سه نان 150 گرمی نان گردو و کشمش سه نان 150 گرمی
نان گردو و کشمش سه نان ١٥٠ گرمی

Cenan Walnut Raisin Bread ١٥٠gr

 • قیمت مصرف کننده :

  ١,٥٠٠ تومان

  قیمت فن آسان :

  ١,٣٢٥ تومان