لطفا منتظر بمانید

پروتئینی

 • تا %١٢
تخم مرغ پاییزان 9 عددی تخم مرغ پاییزان 9 عددی
تخم مرغ پاییزان ٩ عددی

Paeezan Egg ٩pcs

 • قیمت مصرف کننده :

  ٥,٣٧٠ تومان

  قیمت فن آسان :

  ٤,٧١٢ تومان

 • تا %٧
تخم مرغ پاییزان 6عددی تخم مرغ پاییزان 6عددی
تخم مرغ پاییزان ٦عددی

Paeezan Ege ٦pcs

 • قیمت مصرف کننده :

  ٣,٥٨٠ تومان

  قیمت فن آسان :

  ٣,٣٢١ تومان

 • تا %٩
گوشت چرخکرده مخلوط گوساله و گوسفند ممتاز مهیا پروتئین یک کیلوگرمی گوشت چرخکرده مخلوط گوساله و گوسفند ممتاز مهیا پروتئین یک کیلوگرمی
گوشت چرخکرده مخلوط گوساله و گوسفند ممتاز مهیا پروتئین یک کیلوگرمی

Mahyaprotein Mix ground beef and sheep provides an excellent protein ١kg

 • قیمت مصرف کننده :

  ٣٣,٦٥٠ تومان

  قیمت فن آسان :

  ٣٠,٦٥٠ تومان

 • تا %٤
ساق بدون پوست مرغ مهیا پروتئین 1800 گرمی ساق بدون پوست مرغ مهیا پروتئین 1800 گرمی
ساق بدون پوست مرغ مهیا پروتئین ١٨٠٠ گرمی

Mahyaprotein Chicken Leg ١٨٠٠gr

 • قیمت مصرف کننده :

  ٢٤,٤٣٠ تومان

  قیمت فن آسان :

  ٢٣,٥٤٦ تومان

 • تا %٥
مغز ران مرغ مهیا پروتئین 1800 گرمی مغز ران مرغ مهیا پروتئین 1800 گرمی
مغز ران مرغ مهیا پروتئین ١٨٠٠ گرمی

Mahyaprotein Chicken Leg ١٨٠٠gr

 • قیمت مصرف کننده :

  ٢٦,٤٢٠ تومان

  قیمت فن آسان :

  ٢٥,٢١١ تومان

 • تا %٤
خورشتی ممتاز گوسفند بدون استخوان مهیا پروتئین یک کيلویی خورشتی ممتاز گوسفند بدون استخوان مهیا پروتئین یک کيلویی
خورشتی ممتاز گوسفند بدون استخوان مهیا پروتئین یک کيلویی

Mahyaprotein Lamb Meat ١kg

 • قیمت مصرف کننده :

  ٥٩,٨١٠ تومان

  قیمت فن آسان :

  ٥٧,٥١٧ تومان

 • تا %٣
سینه بی پوست مرغ مهیا پروتئین 1800 گرمی سینه بی پوست مرغ مهیا پروتئین 1800 گرمی
سینه بی پوست مرغ مهیا پروتئین ١٨٠٠ گرمی

Mahyaprotein Skinless Chicken Breasts ١٨٠٠gr

 • قیمت مصرف کننده :

  ٢٣,١٥٠ تومان

  قیمت فن آسان :

  ٢٢,٥٤٩ تومان

 • تا %١
فيله ساده مرغ مهیا پروتئین 900 گرمی فيله ساده مرغ مهیا پروتئین 900 گرمی
فيله ساده مرغ مهیا پروتئین ٩٠٠ گرمی

Mahyaprotein Chicken Fillet ٩٠٠gr

 • قیمت مصرف کننده :

  ١٨,٤٩٠ تومان

  قیمت فن آسان :

  ١٨,٢٨٩ تومان

 • تا %٢
ران مرغ بدون پوست مهیا پروتئین 1800 گرمی ران مرغ بدون پوست مهیا پروتئین 1800 گرمی
ران مرغ بدون پوست مهیا پروتئین ١٨٠٠ گرمی

Mahyaprotein Chicken Leg ١٨٠٠gr

 • قیمت مصرف کننده :

  ٢١,٠٤٠ تومان

  قیمت فن آسان :

  ٢٠,٦٠٠ تومان