لطفا منتظر بمانید

چاشنی

 • تا %٢٢
سس فلفل سبز تند گلوریا سید داود 88 میلی لیتر سس فلفل سبز تند گلوریا سید داود 88 میلی لیتر
سس فلفل سبز تند گلوریا سید داود ٨٨ میلی لیتر

GLORIA SEYED DAVOOD HOT SAUCE ٨٨ml

 • قیمت مصرف کننده :

  ٢,٤٢٠ تومان

  قیمت فن آسان :

  ١,٨٩٩ تومان

 • تا %١٧
پودر فشرده الیت حاوی عصاره گوشت بره 8 عددی پودر فشرده الیت حاوی عصاره گوشت بره 8 عددی
پودر فشرده الیت حاوی عصاره گوشت بره ٨ عددی

Elite Lamb ٨Cubes

 • قیمت مصرف کننده :

  ٢,٥٠٠ تومان

  قیمت فن آسان :

  ٢,٠٦٣ تومان

 • تا %١٧
پودر فشرده الیت حاوی عصاره سیر 8 عددی پودر فشرده الیت حاوی عصاره سیر 8 عددی
پودر فشرده الیت حاوی عصاره سیر ٨ عددی

Elite Garlic ٨Cubes

 • قیمت مصرف کننده :

  ٢,٥٠٠ تومان

  قیمت فن آسان :

  ٢,٠٦٣ تومان

 • تا %١٧
پودر فشرده الیت حاوی عصاره سبزیجات 8 عددی پودر فشرده الیت حاوی عصاره سبزیجات 8 عددی
پودر فشرده الیت حاوی عصاره سبزیجات ٨ عددی

Elite Vegetables ٨Cubes

 • قیمت مصرف کننده :

  ٢,٥٠٠ تومان

  قیمت فن آسان :

  ٢,٠٦٣ تومان

 • تا %١٧
پودر فشرده الیت حاوی عصاره لیمو عمانی 8 عددی پودر فشرده الیت حاوی عصاره لیمو عمانی 8 عددی
پودر فشرده الیت حاوی عصاره لیمو عمانی ٨ عددی

Elite Dried Lime ٨Cubes

 • قیمت مصرف کننده :

  ٢,٥٠٠ تومان

  قیمت فن آسان :

  ٢,٠٦٣ تومان

 • تا %١٧
چاشنی لیمو و فلفل همیشک 100 گرمی چاشنی لیمو و فلفل همیشک 100 گرمی
چاشنی لیمو و فلفل همیشک ١٠٠ گرمی

Hamishak Lemon & Pepper Seasoning ١٠٠gr

 • قیمت مصرف کننده :

  ٥,٩٠٠ تومان

  قیمت فن آسان :

  ٤,٨٧٠ تومان

 • تا %١٧
چاشنی طبخ مرغ و ماهی همیشک 100 گرمی چاشنی طبخ مرغ و ماهی همیشک 100 گرمی
چاشنی طبخ مرغ و ماهی همیشک ١٠٠ گرمی

Hamishak Chicken & Fish Seasoning ١٠٠gr

 • قیمت مصرف کننده :

  ٥,٩٠٠ تومان

  قیمت فن آسان :

  ٤,٨٧٠ تومان

 • تا %١٨
سرکه همدانیان کوچک سفید 450 میلی لیتر سرکه همدانیان کوچک سفید 450 میلی لیتر
سرکه همدانیان کوچک سفید ٤٥٠ میلی لیتر

Hamedanian White Vinegar ٤٥٠ml

 • قیمت مصرف کننده :

  ١,٧٠٠ تومان

  قیمت فن آسان :

  ١,٣٩٧ تومان

 • تا %١٨
سرکه همدانیان کوچک خانواده قرمز 450 میلی لیتر سرکه همدانیان کوچک خانواده قرمز 450 میلی لیتر
سرکه همدانیان کوچک خانواده قرمز ٤٥٠ میلی لیتر

Hamedanian Red Vinegar ٤٥٠ml

 • قیمت مصرف کننده :

  ١,٧٠٠ تومان

  قیمت فن آسان :

  ١,٣٩٧ تومان

 • تا %١٨
نمک تصفیه شده کریستاله یددار گلها 2500 گرمی نمک تصفیه شده کریستاله یددار گلها 2500 گرمی
نمک تصفیه شده کریستاله یددار گلها ٢٥٠٠ گرمی

Golaha Recrystallized lodized salt ٢٥٠٠gr

 • قیمت مصرف کننده :

  ٢,٥٠٠ تومان

  قیمت فن آسان :

  ٢,٠٦١ تومان

 • تا %١٥
پودر فشرده الیت حاوی زعفران 8 عددی پودر فشرده الیت حاوی زعفران 8 عددی
پودر فشرده الیت حاوی زعفران ٨ عددی

Elite Saffron ٨Cubes

 • قیمت مصرف کننده :

  ٦,٠٠٠ تومان

  قیمت فن آسان :

  ٥,٠٨٢ تومان

 • تا %١٦
سس فلفل قرمز تند و سیر گلوریا سید داود 88 میلی لیتر سس فلفل قرمز تند و سیر گلوریا سید داود 88 میلی لیتر
سس فلفل قرمز تند و سیر گلوریا سید داود ٨٨ میلی لیتر

GLORIA SEYED DAVOOD HOT SAUCE ٨٨ml

 • قیمت مصرف کننده :

  ٢,٢٠٠ تومان

  قیمت فن آسان :

  ١,٨٥٢ تومان

 • تا %١٦
سس فلفل قرمز تند گلوریا سید داود 88 میلی لیتر سس فلفل قرمز تند گلوریا سید داود 88 میلی لیتر
سس فلفل قرمز تند گلوریا سید داود ٨٨ میلی لیتر

GLORIA SEYED DAVOOD HOT SAUCE ٨٨ml

 • قیمت مصرف کننده :

  ٢,٢٠٠ تومان

  قیمت فن آسان :

  ١,٨٥٢ تومان

 • تا %١٩
زرد چوبه گلها 50 گرمی زرد چوبه گلها 50 گرمی
زرد چوبه گلها ٥٠ گرمی

Golha Turmeric ٥٠gr

 • قیمت مصرف کننده :

  ١,٤٠٠ تومان

  قیمت فن آسان :

  ١,١٣٨ تومان

 • تا %١٦
نمک تصفیه شده کریستاله یددار گلها 500 گرمی نمک تصفیه شده کریستاله یددار گلها 500 گرمی
نمک تصفیه شده کریستاله یددار گلها ٥٠٠ گرمی

Golaha Recrystallized lodized salt ٥٠٠gr

 • قیمت مصرف کننده :

  ٥٥٠ تومان

  قیمت فن آسان :

  ٤٦١ تومان

 • تا %١٤
سس کچاب کیمبال 325 گرم سس کچاب کیمبال 325 گرم
سس کچاب کیمبال ٣٢٥ گرم

Kimball Tomato Ketchup ٣٢٥gr

 • قیمت مصرف کننده :

  ٧,٧٠٠ تومان

  قیمت فن آسان :

  ٦,٦٠٠ تومان

 • تا %١٣
کنسرو رب گوجه فرنگی روژین بدون مواد نگهدارنده-پاستوریزه 100درصد طبیعی 400 گرمی کنسرو رب گوجه فرنگی روژین بدون مواد نگهدارنده-پاستوریزه 100درصد طبیعی 400 گرمی
کنسرو رب گوجه فرنگی روژین بدون مواد نگهدارنده-پاستوریزه ١٠٠درصد طبیعی ٤٠٠ گرمی

Rojin Pasteurized Tamato Paste ١٠٠% Natural ٤٠٠gr

 • قیمت مصرف کننده :

  ٢,٨٠٠ تومان

  قیمت فن آسان :

  ٢,٤٢٨ تومان

 • تا %١٤
فلفل سیاه دراگریا آسیاب دار 45 گرمی فلفل سیاه دراگریا آسیاب دار 45 گرمی
فلفل سیاه دراگریا آسیاب دار ٤٥ گرمی

Drogheria Black Pepper Corns Mill ٤٥gr

 • قیمت مصرف کننده :

  ١٦,٥٠٠ تومان

  قیمت فن آسان :

  ١٤,١٣٧ تومان

 • تا %١٨
نعنا خشک گلها 60 گرمی نعنا خشک گلها 60 گرمی
نعنا خشک گلها ٦٠ گرمی

Golha Mint ٦٠gr

 • قیمت مصرف کننده :

  ٣,١٩٨ تومان

  قیمت فن آسان :

  ٢,٦٣١ تومان

 • تا %١٨
گرد لیمو گلها 80گرمی گرد لیمو گلها 80گرمی
گرد لیمو گلها ٨٠گرمی

Golha lemon Powder ٨٠gr

 • قیمت مصرف کننده :

  ٣,١٩٠ تومان

  قیمت فن آسان :

  ٢,٦٠٥ تومان

 • تا %١٨
پودر دارچین گلها 90گرمی پودر دارچین گلها 90گرمی
پودر دارچین گلها ٩٠گرمی

Golha Cinnamon ٩٠gr

 • قیمت مصرف کننده :

  ٤,٥٥٠ تومان

  قیمت فن آسان :

  ٣,٧٢٤ تومان

 • تا %١٧
پودر فلفل سیاه گلها 90 گرمی پودر فلفل سیاه گلها 90 گرمی
پودر فلفل سیاه گلها ٩٠ گرمی

Golha Black Pepper ٩٠gr

 • قیمت مصرف کننده :

  ١١,٥٠٠ تومان

  قیمت فن آسان :

  ٩,٥٧٤ تومان

 • تا %١٨
ادویه کاری گلها 80 گرمی ادویه کاری گلها 80 گرمی
ادویه کاری گلها ٨٠ گرمی

Golha Curry Powder ٨٠gr

 • قیمت مصرف کننده :

  ٣,٢٥٠ تومان

  قیمت فن آسان :

  ٢,٦٥٨ تومان

 • تا %١٨
شوید خشک گلها 20گرمی شوید خشک گلها 20گرمی
شوید خشک گلها ٢٠گرمی

Golha Dried Dill ٢٠gr

 • قیمت مصرف کننده :

  ١,٨٠٠ تومان

  قیمت فن آسان :

  ١,٤٧١ تومان