لطفا منتظر بمانید

چاشنی

 • تا %٣٢
نمک تصفیه شده ید دار 400گرم نمک تصفیه شده ید دار 400گرم
نمک تصفیه شده ید دار ٤٠٠گرم

REFINED SALT ٤٠٠gr

 • قیمت مصرف کننده :

  ٥٥٠ تومان

  قیمت فن آسان :

  ٣٧٦ تومان

 • تا %٢٢
سس فلفل سبز تند گلوریا سید داود 88 میلی لیتر سس فلفل سبز تند گلوریا سید داود 88 میلی لیتر
سس فلفل سبز تند گلوریا سید داود ٨٨ میلی لیتر

GLORIA SEYED DAVOOD HOT SAUCE ٨٨ml

 • قیمت مصرف کننده :

  ٢,٤٢٠ تومان

  قیمت فن آسان :

  ١,٨٩٩ تومان

 • تا %١٧
پودر فشرده الیت حاوی عصاره گوشت بره 8 عددی پودر فشرده الیت حاوی عصاره گوشت بره 8 عددی
پودر فشرده الیت حاوی عصاره گوشت بره ٨ عددی

Elite Lamb ٨Cubes

 • قیمت مصرف کننده :

  ٢,٥٠٠ تومان

  قیمت فن آسان :

  ٢,٠٦٣ تومان

 • تا %١٧
پودر فشرده الیت حاوی عصاره سیر 8 عددی پودر فشرده الیت حاوی عصاره سیر 8 عددی
پودر فشرده الیت حاوی عصاره سیر ٨ عددی

Elite Garlic ٨Cubes

 • قیمت مصرف کننده :

  ٢,٥٠٠ تومان

  قیمت فن آسان :

  ٢,٠٦٣ تومان

 • تا %١٧
پودر فشرده الیت حاوی عصاره سبزیجات 8 عددی پودر فشرده الیت حاوی عصاره سبزیجات 8 عددی
پودر فشرده الیت حاوی عصاره سبزیجات ٨ عددی

Elite Vegetables ٨Cubes

 • قیمت مصرف کننده :

  ٢,٥٠٠ تومان

  قیمت فن آسان :

  ٢,٠٦٣ تومان

 • تا %١٧
پودر فشرده الیت حاوی عصاره لیمو عمانی 8 عددی پودر فشرده الیت حاوی عصاره لیمو عمانی 8 عددی
پودر فشرده الیت حاوی عصاره لیمو عمانی ٨ عددی

Elite Dried Lime ٨Cubes

 • قیمت مصرف کننده :

  ٢,٥٠٠ تومان

  قیمت فن آسان :

  ٢,٠٦٣ تومان

 • تا %١٧
چاشنی لیمو و فلفل همیشک 100 گرمی چاشنی لیمو و فلفل همیشک 100 گرمی
چاشنی لیمو و فلفل همیشک ١٠٠ گرمی

Hamishak Lemon & Pepper Seasoning ١٠٠gr

 • قیمت مصرف کننده :

  ٥,٩٠٠ تومان

  قیمت فن آسان :

  ٤,٨٧٠ تومان

 • تا %١٧
چاشنی ماست و خیار همیشک 100 گرمی چاشنی ماست و خیار همیشک 100 گرمی
چاشنی ماست و خیار همیشک ١٠٠ گرمی

Hamishak Yougurt Seasoning ١٠٠gr

 • قیمت مصرف کننده :

  ٥,٩٠٠ تومان

  قیمت فن آسان :

  ٤,٨٧٠ تومان

 • تا %١٧
چاشنی طبخ مرغ و ماهی همیشک 100 گرمی چاشنی طبخ مرغ و ماهی همیشک 100 گرمی
چاشنی طبخ مرغ و ماهی همیشک ١٠٠ گرمی

Hamishak Chicken & Fish Seasoning ١٠٠gr

 • قیمت مصرف کننده :

  ٥,٩٠٠ تومان

  قیمت فن آسان :

  ٤,٨٧٠ تومان

 • تا %١٨
سرکه همدانیان کوچک سفید 450 میلی لیتر سرکه همدانیان کوچک سفید 450 میلی لیتر
سرکه همدانیان کوچک سفید ٤٥٠ میلی لیتر

Hamedanian White Vinegar ٤٥٠ml

 • قیمت مصرف کننده :

  ١,٧٠٠ تومان

  قیمت فن آسان :

  ١,٣٩٧ تومان

 • تا %١٨
سرکه همدانیان کوچک خانواده قرمز 450 میلی لیتر سرکه همدانیان کوچک خانواده قرمز 450 میلی لیتر
سرکه همدانیان کوچک خانواده قرمز ٤٥٠ میلی لیتر

Hamedanian Red Vinegar ٤٥٠ml

 • قیمت مصرف کننده :

  ١,٧٠٠ تومان

  قیمت فن آسان :

  ١,٣٩٧ تومان

 • تا %١٥
پودر فشرده الیت حاوی زعفران 8 عددی پودر فشرده الیت حاوی زعفران 8 عددی
پودر فشرده الیت حاوی زعفران ٨ عددی

Elite Saffron ٨Cubes

 • قیمت مصرف کننده :

  ٦,٠٠٠ تومان

  قیمت فن آسان :

  ٥,٠٨٢ تومان

 • تا %١٥
سس فلفل سبز تند گلوریا سید داود 474 میلی لیتر سس فلفل سبز تند گلوریا سید داود 474 میلی لیتر
سس فلفل سبز تند گلوریا سید داود ٤٧٤ میلی لیتر

GLORIA SEYED DAVOOD HOT SAUCE ٤٧٤ml

 • قیمت مصرف کننده :

  ٦,٠٥٠ تومان

  قیمت فن آسان :

  ٥,١١٤ تومان

 • تا %١٦
سس فلفل قرمز تند و سیر گلوریا سید داود 88 میلی لیتر سس فلفل قرمز تند و سیر گلوریا سید داود 88 میلی لیتر
سس فلفل قرمز تند و سیر گلوریا سید داود ٨٨ میلی لیتر

GLORIA SEYED DAVOOD HOT SAUCE ٨٨ml

 • قیمت مصرف کننده :

  ٢,٢٠٠ تومان

  قیمت فن آسان :

  ١,٨٥٢ تومان

 • تا %١٦
سس فلفل قرمز تند گلوریا سید داود 88 میلی لیتر سس فلفل قرمز تند گلوریا سید داود 88 میلی لیتر
سس فلفل قرمز تند گلوریا سید داود ٨٨ میلی لیتر

GLORIA SEYED DAVOOD HOT SAUCE ٨٨ml

 • قیمت مصرف کننده :

  ٢,٢٠٠ تومان

  قیمت فن آسان :

  ١,٨٥٢ تومان

 • تا %١٧
نمک تصفیه شده یددار 600 گرمی نمک تصفیه شده یددار 600 گرمی
نمک تصفیه شده یددار ٦٠٠ گرمی

Salt ٦٠٠gr

 • قیمت مصرف کننده :

  ١,٢٠٠ تومان

  قیمت فن آسان :

  ١,٠٠٠ تومان

 • تا %١٦
نمک تصفیه شده کریستاله یددار گلها 2500 گرمی نمک تصفیه شده کریستاله یددار گلها 2500 گرمی
نمک تصفیه شده کریستاله یددار گلها ٢٥٠٠ گرمی

Golaha Recrystallized lodized salt ٢٥٠٠gr

 • قیمت مصرف کننده :

  ٢,٥٠٠ تومان

  قیمت فن آسان :

  ٢,١٠٢ تومان

 • تا %١٤
سس کچاب کیمبال 325 گرم سس کچاب کیمبال 325 گرم
سس کچاب کیمبال ٣٢٥ گرم

Kimball Tomato Ketchup ٣٢٥gr

 • قیمت مصرف کننده :

  ٧,٧٠٠ تومان

  قیمت فن آسان :

  ٦,٦٠٠ تومان

 • تا %١٣
کنسرو رب گوجه فرنگی روژین بدون مواد نگهدارنده-پاستوریزه 100درصد طبیعی 400 گرمی کنسرو رب گوجه فرنگی روژین بدون مواد نگهدارنده-پاستوریزه 100درصد طبیعی 400 گرمی
کنسرو رب گوجه فرنگی روژین بدون مواد نگهدارنده-پاستوریزه ١٠٠درصد طبیعی ٤٠٠ گرمی

Rojin Pasteurized Tamato Paste ١٠٠% Natural ٤٠٠gr

 • قیمت مصرف کننده :

  ٢,٨٠٠ تومان

  قیمت فن آسان :

  ٢,٤٢٨ تومان

 • تا %١٤
ادویه ایتالیایی دراگریا آسیاب دار 16گرمی ادویه ایتالیایی دراگریا آسیاب دار 16گرمی
ادویه ایتالیایی دراگریا آسیاب دار ١٦گرمی

Drogheria Italian Herbs Mill ١٦gr

 • قیمت مصرف کننده :

  ١٦,٥٠٠ تومان

  قیمت فن آسان :

  ١٤,١٣٧ تومان

 • تا %١٤
فلفل سیاه دراگریا آسیاب دار 45 گرمی فلفل سیاه دراگریا آسیاب دار 45 گرمی
فلفل سیاه دراگریا آسیاب دار ٤٥ گرمی

Drogheria Black Pepper Corns Mill ٤٥gr

 • قیمت مصرف کننده :

  ١٦,٥٠٠ تومان

  قیمت فن آسان :

  ١٤,١٣٧ تومان

 • تا %١٤
فلفل چهاررنگ دراگریا آسیاب دار 35 گرمی فلفل چهاررنگ دراگریا آسیاب دار 35 گرمی
فلفل چهاررنگ دراگریا آسیاب دار ٣٥ گرمی

Drogheria ٤ Seasons Pepper Corns Mill ٣٥gr

 • قیمت مصرف کننده :

  ١٦,٥٠٠ تومان

  قیمت فن آسان :

  ١٤,١٣٧ تومان

 • تا %١٤
سس چیلی کیمبال 340 گرمی سس چیلی کیمبال 340 گرمی
سس چیلی کیمبال ٣٤٠ گرمی

Kimball Chilli Sauce ٣٤٠ gr

 • قیمت مصرف کننده :

  ٩,٠٠٠ تومان

  قیمت فن آسان :

  ٧,٧٣٥ تومان

 • تا %١٤
نمک تصفیه شده کریستاله یددار گلها 500 گرمی نمک تصفیه شده کریستاله یددار گلها 500 گرمی
نمک تصفیه شده کریستاله یددار گلها ٥٠٠ گرمی

Golaha Recrystallized lodized salt ٥٠٠gr

 • قیمت مصرف کننده :

  ٥٥٠ تومان

  قیمت فن آسان :

  ٤٧٤ تومان