لطفا منتظر بمانید

کنسرو و غذای آماده

 • تا %٢٨
سوپ مرغ مهنام 70گرم سوپ مرغ مهنام 70گرم
سوپ مرغ مهنام ٧٠گرم

Mahnam Chicken Soup ٧٠gr

 • قیمت مصرف کننده :

  ٢,٥٥٠ تومان

  قیمت فن آسان :

  ١,٨٤٨ تومان

 • تا %٢٨
سوپ قارچ مهنام 75گرم سوپ قارچ مهنام 75گرم
سوپ قارچ مهنام ٧٥گرم

Mahnam Mushroom Soup ٧٥gr

 • قیمت مصرف کننده :

  ٢,٥٥٠ تومان

  قیمت فن آسان :

  ١,٨٤٨ تومان

 • تا %٢٨
سوپ جو مهنام 75گرم سوپ جو مهنام 75گرم
سوپ جو مهنام ٧٥گرم

Mahnam Barley Soup ٧٥gr

 • قیمت مصرف کننده :

  ٢,٥٥٠ تومان

  قیمت فن آسان :

  ١,٨٤٨ تومان

 • تا %٢٧
کنسرو ذرت دانه طلایی تایلندی تپ تیپ درب آسان باز شو 245 گرمی کنسرو ذرت دانه طلایی تایلندی تپ تیپ درب آسان باز شو 245 گرمی
کنسرو ذرت دانه طلایی تایلندی تپ تیپ درب آسان باز شو ٢٤٥ گرمی

TEPTIP Golden Sweet Whole Kernel Corn ٢٤٥g

 • قیمت مصرف کننده :

  ٦,٠٠٠ تومان

  قیمت فن آسان :

  ٤,٣٧٣ تومان

 • تا %١٩
میگو سوخاری پمینا کاله (ناگت میگو پخته شده منجمد) 14 عدد وزن 300 گرم میگو سوخاری پمینا کاله (ناگت میگو پخته شده منجمد) 14 عدد وزن 300 گرم
میگو سوخاری پمینا کاله (ناگت میگو پخته شده منجمد) ١٤ عدد وزن ٣٠٠ گرم

Kalleh Pemina Shrimp Nugget ٣٠٠gr

 • قیمت مصرف کننده :

  ١٧,٧٥٠ تومان

  قیمت فن آسان :

  ١٤,٣٨٤ تومان

 • تا %١٣
کنسرو تون ماهی کالچر با روغن گیاهی 200 گرمی کنسرو تون ماهی کالچر با روغن گیاهی 200 گرمی
کنسرو تون ماهی کالچر با روغن گیاهی ٢٠٠ گرمی

Culture canned Tuna In Vegetable oil ٢٠٠gr

 • قیمت مصرف کننده :

  ٥,٨٥٠ تومان

  قیمت فن آسان :

  ٥,٠٦٥ تومان

 • تا %١٤
کنسرو تون ماهی اویلا در روغن سویا درب آسان باز شو 180 کنسرو تون ماهی اویلا در روغن سویا درب آسان باز شو 180
کنسرو تون ماهی اویلا در روغن سویا درب آسان باز شو ١٨٠

Oila Tuna Fish In Soybean Oil Easy Open ١٨٠gr

 • قیمت مصرف کننده :

  ٥,٩٥٠ تومان

  قیمت فن آسان :

  ٥,١٠٠ تومان

 • تا %١٥
نودل هاتی کارا گلستان با عصاره سبزیجات 77 گرم نودل هاتی کارا گلستان با عصاره سبزیجات 77 گرم
نودل هاتی کارا گلستان با عصاره سبزیجات ٧٧ گرم

Golestan HatiKara Noodle With Veggies Flavour ٧٧gr

 • قیمت مصرف کننده :

  ١,٢٠٠ تومان

  قیمت فن آسان :

  ١,٠٢٢ تومان

 • تا %١٣
کنسرو نخود سبز خوشاب 350 گرم کنسرو نخود سبز خوشاب 350 گرم
کنسرو نخود سبز خوشاب ٣٥٠ گرم

KHOUSHAB CANNED GREEN PEAS ٣٥٠gr

 • قیمت مصرف کننده :

  ٤,٩٥٠ تومان

  قیمت فن آسان :

  ٤,٢٩٠ تومان

 • تا %١٥
نودل هاتی کارا گلستان با عصاره گوجه فرنگی 77 گرم نودل هاتی کارا گلستان با عصاره گوجه فرنگی 77 گرم
نودل هاتی کارا گلستان با عصاره گوجه فرنگی ٧٧ گرم

Golestan HatiKara Noodle With Tomato Flavour ٧٧gr

 • قیمت مصرف کننده :

  ١,٢٠٠ تومان

  قیمت فن آسان :

  ١,٠٢٢ تومان

 • تا %١٥
نودل هاتی کارا گلستان با چاشنی کاری 77 گرم نودل هاتی کارا گلستان با چاشنی کاری 77 گرم
نودل هاتی کارا گلستان با چاشنی کاری ٧٧ گرم

Golestan HotiKara Noodle With Curry Flavour ٧٧gr

 • قیمت مصرف کننده :

  ١,٢٠٠ تومان

  قیمت فن آسان :

  ١,٠٢٢ تومان

 • تا %١٢
کمپوت Dole آلوئه ورا 432گرم کمپوت Dole آلوئه ورا 432گرم
کمپوت Dole آلوئه ورا ٤٣٢گرم

Dole ALOE VERA ٤٣٢gr

 • قیمت مصرف کننده :

  ١٠,٥٠٠ تومان

  قیمت فن آسان :

  ٩,٢٧١ تومان

 • تا %١٢
کنسرو ذرت شیرین میلز 410گرم کنسرو ذرت شیرین میلز 410گرم
کنسرو ذرت شیرین میلز ٤١٠گرم

MILLS Sweet Kernel Corn In Brine

 • قیمت مصرف کننده :

  ٣,٤١٣ تومان

  قیمت فن آسان :

  ٣,٠١٩ تومان

 • تا %١٢
کنسرو سس ماکارونی دلپذیر 400 گرم کنسرو سس ماکارونی دلپذیر 400 گرم
کنسرو سس ماکارونی دلپذیر ٤٠٠ گرم

DELPAZIR CANNED SPAGHETTI SAUCE ٤٠٠ gr

 • قیمت مصرف کننده :

  ٣,٤٥٠ تومان

  قیمت فن آسان :

  ٣,٠٤٨ تومان

 • تا %١١
کنسرو خورشت قیمه سیب زمینی سالی درب آسان باز شو 180گرمی کنسرو خورشت قیمه سیب زمینی سالی درب آسان باز شو 180گرمی
کنسرو خورشت قیمه سیب زمینی سالی درب آسان باز شو ١٨٠گرمی

Sali Gheimeh Sibzamini ١٨٠gr

 • قیمت مصرف کننده :

  ٣,٥٥٠ تومان

  قیمت فن آسان :

  ٣,١٦٣ تومان

 • تا %١١
کنسرو خورشت قورمه سبزی سالی درب آسان باز شو 180گرمی کنسرو خورشت قورمه سبزی سالی درب آسان باز شو 180گرمی
کنسرو خورشت قورمه سبزی سالی درب آسان باز شو ١٨٠گرمی

Sali Ghormeh Sabzi ١٨٠gr

 • قیمت مصرف کننده :

  ٣,٧٦٠ تومان

  قیمت فن آسان :

  ٣,٣٤٠ تومان

 • تا %١٣
نودل الیت با طعم مرغ نودل الیت با طعم مرغ
نودل الیت با طعم مرغ

Elit Noodle Chicken Flavor

 • قیمت مصرف کننده :

  ١,٢٠٠ تومان

  قیمت فن آسان :

  ١,٠٤٧ تومان

 • تا %١٣
سبزی سرخ شده سالی 450 گرمی سبزی سرخ شده سالی 450 گرمی
سبزی سرخ شده سالی ٤٥٠ گرمی

Sali Fried Vegetable ٤٥٠gr

 • قیمت مصرف کننده :

  ٤,٨٨٠ تومان

  قیمت فن آسان :

  ٤,٢٦٩ تومان

 • تا %١٣
نودل الیت با طعم سبزیجات نودل الیت با طعم سبزیجات
نودل الیت با طعم سبزیجات

Elit Noodle Vegetable Flavor

 • قیمت مصرف کننده :

  ١,٢٠٠ تومان

  قیمت فن آسان :

  ١,٠٤٧ تومان

 • تا %١٣
نودل الیت با طعم گوشت نودل الیت با طعم گوشت
نودل الیت با طعم گوشت

Elit Noodle Beef Flavor

 • قیمت مصرف کننده :

  ١,٢٠٠ تومان

  قیمت فن آسان :

  ١,٠٤٧ تومان

 • تا %١٣
آش رشته الیت 180 گرمی آش رشته الیت 180 گرمی
آش رشته الیت ١٨٠ گرمی

Elit Ash-e Reshte ١٨٠gr

 • قیمت مصرف کننده :

  ٤,٨٠٠ تومان

  قیمت فن آسان :

  ٤,١٨٧ تومان

 • تا %١٣
آش جو الیت 180 گرمی آش جو الیت 180 گرمی
آش جو الیت ١٨٠ گرمی

Elit Barley Stew ١٨٠gr

 • قیمت مصرف کننده :

  ٤,٨٠٠ تومان

  قیمت فن آسان :

  ٤,١٨٧ تومان

 • تا %١٣
سوپ قارچ الیت 61 گرمی سوپ قارچ الیت 61 گرمی
سوپ قارچ الیت ٦١ گرمی

Elite Mushroom Cream Soup ٦١gr

 • قیمت مصرف کننده :

  ٢,٥٠٠ تومان

  قیمت فن آسان :

  ٢,١٨١ تومان

 • تا %١٣
آش سبزی الیت 180 گرمی آش سبزی الیت 180 گرمی
آش سبزی الیت ١٨٠ گرمی

Elit Vegetables Stew ١٨٠gr

 • قیمت مصرف کننده :

  ٤,٨٠٠ تومان

  قیمت فن آسان :

  ٤,١٨٧ تومان