سوپر مارکت و فروشگاه مواد غذایی آنلاین | فروشگاه اینترنتی فن آسان

ثبت نام فروشنده

اطلاعات پایه
نام
نام خانوادگی
شماره ملی
تاریخ تولد(خورشیدی):
جنسیت
  مرد     زن  
شماره تلفن همراه
ایمیل
شماره شبا

آدرس
ثبت آدرس روی نقشه
اطلاعات شرکت / فروشگاه*
نام شرکت
شماره ثبت
شناسه ملی
* در صورتیکه فرد حقوقی(فروشگاه / شرکت) می باشید، تکمیل این بخش الزامی است.
  قوانین فن آسان را مطالعه و با آن موافقم.