شعبه
فروشگاه اینترنتی فن آسان

گوشت

تعداد نمایش:
چیدمان:

+ -
چرخکرده گوساله مهیا پروتئین 500 گرم
34,480
تومان
5
+ -
مخلوط گوساله مهیا پروتئین 1000 گرم
88,900
تومان
0
+ -
دمبالیچه گوساله مهیا پروتئین 1000 گرم
66,250
تومان
0
+ -
رولت ماهیچه گوساله مهیا پروتئین 1000 گرم
94,330
تومان
0
+ -
نگینی استانبولی گوساله مهیا پروتئین 500 گرم
51,090
تومان
0
+ -
استیک گوساله مهیا پروتئین 500 گرم
65,830
تومان
0
+ -
بیفتک گوساله مهیا پروتئین 500 گرم
66,160
تومان
0
+ -
بیف استروگانف گوساله مهیا پروتئین 500 گرم
51,220
تومان
0
+ -
همبرگر چرخکرده تازه مهیا پروتئین گوساله 500 گرم
37,790
تومان
0
+ -
ران گوساله مهیا پروتئین 2000 گرم
190,740
تومان
0
+ -
قیمه ای گوساله مهیا پروتئین 500 گرم
53,670
تومان
0
+ -
خورشتی ممتاز گوساله مهیا پروتئین 800 گرم
85,770
تومان
0
+ -
چرخکرده مخلوط ممتاز گوساله و گوسفند مهیا پروتئین 500 گرم
34,740
تومان
0
+ -
چرخکرده ممتاز گوساله مهیا پروتئین 1000 گرم
68,960
تومان
0
+ -
ماهیچه ممتاز گوساله مهیا پروتئین 1000 گرم
94,330
تومان
0
+ -
راسته گوساله ممتاز مهیا پروتئین 1000 گرم
103,070
تومان
0
+ -
ران گوساله مهیا پروتئین 1000 گرم
95,360
تومان
0
+ -
سردست گوسفند مهیا پروتئین 1000 گرم
133,000
تومان
0
+ -
ران گوسفند مهیا پروتئین 1000 گرم
135,000
تومان
0
+ -
چرخکرده ممتاز مهیا پروتئین مخلوط گوساله و گوسفند 1000 گرم
69,490
تومان
3
رست بیف دارا فود اسلایس شده 280 گرم
موجود کن ناموجود
0
1
<
1
>
1
جستجوی پیشرفته      

نوع بسته بندی

نوع

سازنده

جست و جو

قیمت


حذف فیلترها