شعبه
فروشگاه اینترنتی فن آسان

ماکارونی و لازانیا

تعداد نمایش:
چیدمان:

اسپاگتی 1/4 مانا با آرد سمولینا 1000 گرم
8,500
تومان
4,350
تومان
0
پاستا فرمی مک شلز با آرد سمولینا 500 گرم
4,450
تومان
4,140
تومان
0
+ -
پاستا فرمی تک ماکارون پروانه ای سبزیجات با آرد سمولینا 500 گرم
5,500
تومان
0
+ -
اسپاگتی 1/2 با آرد سمولینا جهان 700 گرم
5,450
تومان
0
+ -
اسپاگتی 1/4 تک ماکارون با آرد سمولینا 700 گرم
5,450
تومان
0
+ -
پاستا فرمی تک ماکارون گراندی با آرد سمولینا 500 گرم
4,450
تومان
0
+ -
اسپاگتی سفید ساران 700 گرم
7,500
تومان
0
+ -
پاستا فرمی صدفی تک ماکارون شلز سبزیجات 500 گرم
5,300
تومان
0
+ -
پاستا فرمی تک ماکارون شوئینگر هورنلی 500 گرم
4,450
تومان
0
+ -
اسپاگتی تک ماکارون قطر 3/5 با آرد سمولینا 500 گرم
5,000
تومان
0
+ -
اسپاگتی مک 1/2 با آرد سمولینا 700 گرم
5,450
تومان
0
+ -
اسپاگتی 1/4 با آرد سمولینا جهان 700 گرم
5,450
تومان
0
+ -
اسپاگتی 1/4 با آرد سمولینا جهان 500 گرم
4,000
تومان
0
+ -
پاستا فرمی بریده مانا با آرد سمولینا 500 گرم
4,450
تومان
0
+ -
پاستا فرمی مک پیکولی با آرد سمولینا 500 گرم
4,450
تومان
0
+ -
اسپاگتی تک ماکارون قطر 1/2 با آرد سمولینا 700 گرم
5,450
تومان
0
+ -
اسپاگتی 1/6 مانا با آرد سمولینا 700 گرم
5,450
تومان
0
+ -
پاستا فرمی پاستا زارا درشت لوله ای با آرد سمولینا وزن 500 گرم
19,000
تومان
0
+ -
اسپاگتی مک 2/6 بوگاتینی با آرد سمولینا 700 گرم
5,450
تومان
0
+ -
پاستا فرمی تک ماکارون پروانه ای با آرد سمولینا 500 گرم
4,900
تومان
0
+ -
پاستا فرمی تک ماکارون پیکولی با آرد سمولینا 500 گرم
4,450
تومان
0
+ -
پاستا فرمی مانا پنه کوچک با آرد سمولینا 500 گرم
4,450
تومان
0
+ -
پاستا فرمی مانا مته ای با آرد سمولینا 500 گرم
4,450
تومان
0
+ -
پاستا فرمی مانا شلز صدفی با آرد سمولینا 500 گرم
4,450
تومان
0
+ -
اسپاگتی تک ماکارون قطر 1/5 با آرد سمولینا 700 گرم
5,450
تومان
0
+ -
پاستا فرمی تک ماکارون میکس با آرد سمولینا 500 گرم
4,450
تومان
0
+ -
لازانیا تک ماکارون شیاردار با ادویه مخصوص 250 گرم
7,000
تومان
0
+ -
لازانیا تک ماکارون شیاردار حاوی دو ادویه مخصوص 450 گرم
12,000
تومان
0
1
<
1
2
3
4
5
>
5
جستجوی پیشرفته      

نوع بسته بندی

نوع

وزن

سازنده

جست و جو

قیمت


حذف فیلترها